juuli 25, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Ettevõtlus

Eesti ettevõtetest pea kolmandik on igasuguse küberkaitseta

Üha enam ettevõtteid puutub tegevusalast sõltumata kokku küberkuritegevusega, sh on meil Eestist ka hiljutisi laia kõlapinda tekitanud sellealaseid näiteid.  Hiljutise Luminori tellitud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas läbi viidud uuringu kohaselt kasutab 50% ettevõtetest oma IT-süsteemide kaitseks vähemalt baastaseme küberkaitset, samas 30% pole sellesse üldse investeerinud. „Pikaaegse majandussurutise lõppu oodates on paljud ettevõtted seadnud

Read More